اعضای جدید برگزیده شده شورای دپارتمان به شورای نهایی CUR برای سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ منصوب شدندشورای تحقیقات دانشکده (CUR) به ۷۵ عضو جدید یا محدوده مجدد شورای دپارتمان به شورای نهایی برای منصفانه فاصله سه ساله کدام ممکن است اجتناب کرده اند اول ژوئیه ۲۰۲۲ آغاز تبدیل می شود تبریک می گوید.