استفاده از توانمندی های صنعت بیمه و مناطق آزاد برای توسعه کشور


توانمندی های دو گروه صنعت بیمه و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می تواند فرصت جدیدی را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرآنلاین، مجید بهزادپور که در مراسم امضای این تفاهم نامه با دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفتگو می کرد، افزود: جذب سرمایه و افزایش ضریب نفوذ بیمه یکی از نتایج فعالیت های انجام شده است. . از بین شرکت های بیمه در مناطق آزاد، رودخانه با اجرای مفاد تفاهم نامه از شتاب بیشتری برخوردار خواهد شد.
رئیس هیأت مدیره بیمه مرکزی با ابراز خرسندی از دیدگاه دکتر سعید محمد در خصوص توانمندی های صنعت بیمه، نسبت به تداوم روند ارتقا و توسعه صنعت بیمه در مناطق آزاد ابراز امیدواری کرد.
وی با تشریح آخرین شرایط و عملکرد شرکت های بیمه برای مناطق آزاد و سایر شرکت های بیمه تصریح کرد: محدودیت شرکت های بیمه در مناطق آزاد برای کار در سرزمین اصلی و همچنین سرمایه محدود این شرکت ها از جمله مواردی است که چالش ها، و تلاش برای حل آن جدی است.
رئیس شورای عالی بیمه با اعلام آمادگی صنعت بیمه برای پوشش تمامی ریسک های موجود، از جذب سرمایه گذاران جدید در این حوزه استقبال کرد.
مهندس بهزادپور در پایان امضای این تفاهم نامه را نقطه عطفی برای عصر جدیدی از تعاملات دو نهاد عنوان کرد و گفت: از نظر اولویت های فرهنگی و لزوم رواج خدمات و محصولات بیمه ای، ظرفیت رایگان است. حوزه های دارای اهمیت ویژه برای صنعت بیمه
در تکمیل این جلسه، دکتر سعید محمد – مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، از حمایت های رئیس کل بیمه مرکزی از راه اندازی متقابل قدردانی کرد. بیمه مرزی وی خاطرنشان کرد: سازمان های مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی ضمن ایجاد انگیزه های لازم زمینه وجود شرکت های بیمه و فعالیت گسترده آنها را فراهم خواهند کرد.
مشاور رئیس جمهور در مناطق آزاد ابراز امیدواری کرد: پس از امضای تفاهم نامه و اجرای این تفاهم نامه، عملیات تسهیل گری برای شرکت های بیمه و بیمه شدگان در این مناطق انجام شود.
لازم به ذکر است تفاهم نامه مذکور با هدف ایجاد و توسعه تعاملات بیمه ای، ارائه راهکارهای عملیاتی و تسهیل همکاری های مشترک در زمینه بیمه نامه های فرامرزی بین دکتر سعید محمد و مهندس مجید بهزادپور منعقد شد.
بر اساس این گزارش، محمد آرام – مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خارجی در ایران – از این تفاهم نامه به عنوان ظرفیت سازی مهم در اقتصاد فرامرزی یاد کرد و افزود: تعاملات مبادلات اقتصادی در فضای تحریم فرصت اقتصادی ارزشمندی است. هر دو. تفاهم نامه جنبه ها باید حداکثر استفاده شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خارجی با بیان اینکه بیمه خارجی در کنار بانک خارجی و بورس بین المللی می تواند بخش خدمات مالی و گفتمان سرمایه گذاری را گسترش دهد، خواستار افزایش سطح همکاری نهادها شد.
در این تفاهم نامه مربوط به مواردی از قبیل: تسهیل در ایجاد بیمه فرامرزی با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، توسعه فعالیت های اقتصادی و تجاری و همکاری های متقابل بیمه مرکزی و دبیرخانه شورای عالی آزاد. گسترش و توسعه خدمات بیمه ای به مناطق آزاد جدید و تسریع در رسیدگی به خسارات ناشی از بلایای طبیعی در مناطق آزاد، ایجاد واحد هماهنگی صنعت بیمه و مناطق آزاد ویژه تجاری، صنعتی و اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات. تاکید بر مقررات، شناسایی سرمایه گذاران خارجی و داخلی، معرفی مسیر ایجاد بیمه های فرامرزی و تهیه نقشه راه همکاری بیمه ای خارج از کشور.
شایان ذکر است مشارکت و همکاری متقابل در زمینه مطالعه و تدوین قوانین و مقررات لازم از طریق تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگانی از شورای عالی مناطق آزاد، بیمه مرکزی و سایر ذی نفعان بنا به توافق خواهد بود. . احزاب
در پایان این جلسه تفاهم نامه چهارساله بین دو گروه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و بیمه مرکزی امضا شد.