استفاده آلمان اجتناب کرده اند سیستم صنوبر برای گرفتن سوخت روسیه


یکی اجتناب کرده اند بهترین نمایندگی‌های قدرت در آلمان آگاه است کدام ممکن است برای خریداری سوخت روسیه با استفاده اجتناب کرده اند عالی سیستم صنوبر کنار هم قرار دادن می‌شود با این حال منتقدان می‌گویند اینکار تحریم‌های اتحادیه اروپا را تضعیف می‌تنبل.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، یونیپر می‌گوید پول سوخت را با سیستم صنوبر کدام ممکن است یورو را به روبل بدل می‌تنبل صنوبر خواهد کرد.

اینکار قصد کردن پذیرش تقاضا کرملین برای انجام کلیه پیشنهادات به واحد پول روسیه است.

بنا به گزارش‌ها سایر نمایندگی‌های قدرت در اروپا هم در خلال اولویت اجتناب کرده اند برداشتن در دسترس بودن، برای امتحان کردن این کنار هم قرار دادن می‌شوند.

یونیپر ذکر شد چاره‌ای ندارد با این حال ذکر شد همچنان تابع تحریم‌های اتحادیه اروپاست.

عالی سخنگو به بی‌بی‌سی ذکر شد: به تذکر ما می خواهیم استفاده اجتناب کرده اند این تکنیک صنوبر {مطابق با} قوانین تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل روسیه باشد.

برای نمایندگی ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آلمان به طور گسترده بالقوه نیست کدام ممکن است در مختصر مدت با بیرون سوخت روسیه بالا کنیم؛ این پیامدهای شدیدی برای ملت ما ممکن است داشته باشد.

روسیه در ماه مارس ذکر شد کدام ممکن است کشورهایی کدام ممکن است رفتار غیردوستانه دارند باید پول نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت را به روبل بپردازند.

آن تماس بعد اجتناب کرده اند تحریم‌هایی کدام ممکن است غرب {به دلیل} حمله روسیه به اوکراین اعمال کرده‌ گرفته شد.

براساس آن اصل، واردکنندگان اتحادیه اروپا باید در نظر گرفته “گازپروم موسسه مالی” – بازوی تجاری گازپروم در سوئیس – یورو یا دلار واریز کنند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد آن را در یک واحد حساب تولید دیگری در روسیه به روبل تغییر کنند.

کمیسیون اتحادیه اروپا هفته پیش ذکر شد کدام ممکن است اگر مشتریان سوخت روسیه بتوانند پردازش پول را به صورت یورو مناسب کنند ناقض تحریم‌ها نخواهند بود.

با این وجود ادامه دارد ابهاماتی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرف کمیسیون اتحادیه اروپا باعث سردرگمی شده است.