استخر شنای شهدای صومعه سرا اجتناب کرده اند ۲هفته بلند مدت سازماندهی تبدیل می شود


به گزارش پایگاه خبری تفاهم اینترنت، جهانبخش آرمان مدیرکل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها گیلان دربازدید شخصی با دکتردلخوش مشاور افراد صومعه سرا اظهار داشت؛ با صرف ۸۰۰میلیون ریال شهرت، تعمیرات اولین موتورخانه استخرشهدای صومعه سرا به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۲ هفته بلند مدت افراد این شهرستان می توانند اجتناب کرده اند آن استفاده کنند.
وی افزود: {برای تعمیر} وتجهیز مناسب موتورخانه این استخر ۴میلیارد ریال شهرت تولید دیگری خواستن است.