از کارتخوان استفاده نکنید جریمه و مجازات خواهید شد


سازمان امور مالیاتی کشور کلیه شرکت های پزشکی را ملزم به نصب و استفاده از دستگاه های کارتخوان و پایانه های ذخیره سازی کرده است. عدم استفاده از پایانه فروشگاه یا دستگاه پذیرش بانکی (POS) یا هرگونه درخواست غیر موجه از قبیل دریافت وجه نقد، سفارش کارت به کارت یا استفاده از دستگاه پذیرنده بانکی دیگر، مشمول جرایم و مجازات های مقرر در قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، بر اساس بند (۲) بند (ح) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، کلیه شرکت های پزشکی موظف به نصب و استفاده از دستگاه های کارتخوان و پایانه های ذخیره سازی هستند.

عدم استفاده از کارتخوان، پایانه فروشگاه، دستگاه پذیرش بانکی (POS) یا هرگونه درخواست غیر موجه مانند دریافت وجه نقد، سفارش کارت به کارت یا استفاده از دستگاه پذیرش بانک دیگر، مشمول تخلفات و مجازات های مندرج در دایرکت خواهد بود. قانون مالیات

رسیدگی به تخلفات مالیاتی تمامی اتحادیه ها مطالبه عمومی و شهروندان است و سازمان امور مالیاتی کشور با جدیت پیگیر مطالبات مردم است.

لذا شهروندان موظفند در صورت مشاهده تخلف، شناسایی متخلف، شماره شبای واریز وجه و سایر روش های فرار مالیاتی را از طریق شماره مرجع ۱۰۰۰۱۵۱۵ به سازمان امور مالیاتی کشور اطلاع دهند.

همچنین سامانه ۱۵۲۶ (مرکز تماس با سازمان امور مالیاتی کشور) و افشاگر (گزارش تخلفات اداری و فرار مالیاتی) سایت سازمان امور مالیاتی intamedia.ir آماده دریافت گزارش فرار مالیاتی شهروندان است.

اجرای موفق قانون ایستگاه خرید مستلزم مطالبات مردمی است

دکتر داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز که در جلسه مدیران مالیاتی کشور سخنرانی می کرد، با اشاره به اینکه هدف این سازمان در این جلسه در روز اول، تمرکز در درجه اول بر اجرای قانون است، گفت. وی در مورد جایگاه های خرید گفت: این مهم باید باعث اقبال و تلاش همه مدیران و همکاران در سراسر کشور باشد. اجرای این قانون یک تغییر واقعی در ساختار نظام مالیاتی است که مزایای آن به نفع حقوق مردم و ایجاد درآمد پایدار خواهد بود.

داود منظور

دکتر منصور در خصوص تعلیق این قانون در گذشته گفت: مهمترین موضوع بحث همکاری مردم و نگرانی آنها از عدم همکاری مردم بود. قطعا تصویب چنین قانونی نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگ سازی همه جانبه برای مردم و جامعه بود چرا که در نگاه اول ممکن است به دلیل عدم تفسیر صحیح مقاومت هایی وجود داشته باشد و این عاملی است که این قانون در عمل اجرایی نشده است. در دوره های قبلی

وی ادامه داد: برای اجرای این قانون مهم باید افراد را جمع آوری کنیم و این یکی از وظایف اصلی سازمان است. باید امتیازات نیروی انتظامی برای مردم توسعه یابد. به مردم اطلاع داده شود که عدالت مالیاتی با نیروی انتظامی انجام خواهد شد. ما نیز باید اتحادیه ها را توجیه و همراهی کنیم. روابط عمومی ادارات دولتی در سراسر کشور نیز باید با پیگیری مدیریت اطلاعات جامعه از مردم بخواهد که قانون را با اقتدار اجرا کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه اعمال قانون در جایگاه های فروشگاهی باید به یک الزام عمومی تبدیل شود، گفت: همانطور که برخی خواستار عدم استفاده از کارتخوان هستند و این الزام، سازمان مالیاتی نیز مصمم به تحقق آن است. مطالبه مردم بود، اجرای قانون ایستگاه های خرید باید خواسته مشترک جامعه باشد.