از اجرای مقررات، مهم ترین چالش بانکداری دیجیتال، تا یک میزگرد در مورد نوآوری مالی در مسکن و ساخت و ساز


عناوین اخبار روز سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱

از دیدگاه یک فعال بانکداری دیجیتال، چالش های اصلی در حوزه بانکداری دیجیتال، اجرای مقررات است و نظارت دقیق بر این حوزه را قاتل نوآوری می دانستند.

و به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک من، عناوین اخبار بانکی و پرداخت سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱ را در این صفحه دنبال کنید.

برای رفع اثر بد چک برگشتی در سامانه سماچک پیامک ارسال کنید

لینک کوتاهلینک کپی شد!