ارزش امروز «ایران مال» ۱۹۳ سند + همت


در گزارش کارشناسان رسمی دادگستری اعلام شد.

طبق پیام منتشر شده از سوی مدیرعامل آیندهو بانک، قطعات فیزیکی بازار بزرگ ایرانیان (ایران مال) تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط کارشناسان رسمی دادگستری ۱۹۳ هزار میلیارد تومان قیمت گذاری شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس پیام منتشر شده از سوی مدیرعامل ایندو بانک، قطعات فیزیکی بازار بزرگ ایرانیان (ایران مال) توسط کارشناسان رسمی قوه قضائیه تا پایان ۱۹۳ هزار میلیارد تومان قیمت گذاری شد. از آوریل ۱۴۰۱.

بر اساس گزارش ارزیابی منتشر شده، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از ارزش اعلامی مربوط به ارزش بخش‌های راه، ساختمان، ایرانگردی، گردشگری جهان و ورزش و ۲۳ هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به تأسیسات عمرانی است. برق، ICT و غیره

لازم به ذکر است این گزارش ارزیابی صرفاً مربوط به املاک و دارایی های ثابت شرکت توسعه بین الملل ایران بوده و گزارش ارزش گذاری سهام شرکت مذکور هنوز توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارائه نشده است.

با توجه به اینکه این شرکت ایران مال مستقیماً در اختیار بانک آینده نیست و سهام مالک آن (شرکت توسعه ایران مال) متعلق به بانک است؛ لذا کمیت آثار مالی رویداد بر صورت های مالی بانک متعاقبا اعلام خواهد شد.

ارزش پول ایران

لینک کوتاهلینک کپی شد!