ارتقای سطح همکاری بیمه حافظ و منطقه ویژه اقتصادی نمن


سطح همکاری بیمه حافظ و منطقه ویژه اقتصادی نمین در دیدار با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی مذکور افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبرآنلاین؛ رئیس شعبه شرکت بیمه حافظ اردبیل در دیدار با دکتر رضا اکتری مدیرعامل جدید منطقه ویژه اقتصادی نمن (اردبیل) ضمن تبریک و آرزوی موفقیت در سمت جدید، مذاکراتی را برای ارتقای سطح کیفی این شرکت انجام دادند. سطح همکاری بیمه ای در منطقه این منطقه.
طناز مرادی پسند در این راستا ضمن تشریح توانمندی ها و عملکرد بیمه خود به مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی نمین خواستار افزایش سطح همکاری و تعامل گسترده تر با بیمه حافظ شد.
لازم به ذکر است شرکت بیمه بیما حافظ تنها شرکت بیمه فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در منطقه مذکور می باشد و این منطقه ویژه اقتصادی فعالیت خود را به صورت رسمی از سال ۱۳۷۷ آغاز کرده است.