اخذ مشکلات آزاد راهی چه وقت دیجیتال می‌شود؟


مدیرعامل نمایندگی مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود زیربنا‌های بار ملت ذکر شد: طبق قوانین تا نوک خرداد ماه، اخذ مشکلات همه آزاد راه‌ های ملت باید بصورت دیجیتال انجام شود، با این حال باقی مانده است زیر مونتاژ‌های اجباری تحمیل نشده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، خیرالله خادمی در خصوص اخذ مشکلات آزاد راه ذکر شد: تفاهمنامه‌ای با راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی نیروی انتظامی برای اخذ مشکلات امضا شده، با این حال اجتناب کرده اند لحاظ قانونی، هیچ تحت فشار برای اخذ مشکلات آزاد راهی بصورت دیجیتال تا سال ۱۴۰۱ وجود نداشت.

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی افزود: خوشبختانه در لایحه بودجه امسال در تبصره ۱۸، پیش سوراخ بینی دیجیتال شدن اخذ مشکلات آزادراه‌ها شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این پس، چنانچه اشخاص حقیقی به هردلیل نتوانند مشکلات شخصی را صنوبر کنند، هم در زمان تمدید بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در زمان صنوبر خلافی، مشکلات آزادراهی اجتناب کرده اند بدهکاران اخذ می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است با پلیس برای اخذ مشکلات آزادراهی تفاهم نامه امضا شد شرایط برای اخذ مشکلات بیشتر شد.

وی تاکید کرد: طبق قوانین، تا گذشته تاریخی ۱۴۰۱/۳/۳۱ این قوانین باید عملیاتی شود، با این حال تا از دستگاه به صور مناسب نصب نشود اجرایی نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی جلساتی کدام ممکن است با نمایندگی‌های آزاد راهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس گذاشته شد مسائلی همچون مشکلات بالای آزاد راه‌های معاصر راه اندازی بازرسی شد.

خادمی افزود: در جاری حاضر ۸ آزادراه ملت مجهز به زیرساخت‌های اخذ مشکلات دیجیتال هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی آزادراه در جاری مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ آزادراه تولید دیگری در جاری نصب از دستگاه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ آزادراه نیز در جاری انجام است.

وی در {پاسخ به} این کدام ممکن است مشکلات پرداختی ناخوشایند افزار‌های اخذ ازاد راهی تعمیر شده است یا خیر ذکر شد: تا حد امکان مشکلات به حداقل رسیده است.

تأمین: صداوسیما

لینک مختصرلینک کپی شد!