احراز هویت دوعاملی به ارائه دهندگان سلولی موسسه مالی رفاه اضافه شد


به‌روزرسانی سامانه سلولی موسسه مالی بیشتر مبتنی بر آنلاین (PWA) موسسه مالی رفاه

مدل ۱.۴.۰ سامانه سلولی موسسه مالی بیشتر مبتنی بر آنلاین (PWA) موسسه مالی رفاه با پیاده‌سازی خدمت “احراز هویت ۲ عاملی در زمان دسترسی سامانه‌های بانکداری دیجیتال”، به‌روزرسانی شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی موسسه مالی رفاه کارمندان، مدل ۱.۴.۰ سامانه سلولی موسسه مالی بیشتر مبتنی بر آنلاین (PWA) موسسه مالی رفاه با پیاده‌سازی خدمت “احراز هویت ۲ عاملی در زمان دسترسی سامانه‌های بانکداری دیجیتال”، به‌روزرسانی شد.

بر مقدمه این گزارش، احراز هویت دوعاملی (۲ مرحله‌ای) شناخته شده به عنوان عالی راهکار امنیتی، مصرف کننده را ملزم می‌تدریجی علاوه بر این وارد نمودن عنوان کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز حرکت (شناخته شده به عنوان مسئله اول)، رمز پیامک شده به شماره تلفن در کنار شخصی (شماره سلولی سند شده در سامانه مدیریت کانال کدام ممکن است پیامک اطلاع‌رسانی به هنگام دسترسی سامانه برای آن کشتی می‌شود) را نیز شناخته شده به عنوان مسئله دوم وارد تدریجی.

این گزارش‌می‌افزاید، پرانرژی‌سازی/غیرفعال‌سازی خدمت مذکور به صورت غیرحضوری توسط مشتریان سامانه سلولی موسسه مالی بیشتر مبتنی بر آنلاین (PWA) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق منوی “خانه/حساب کاربری/اصلاح سبک ورود”، برای درگاه سلولی موسسه مالی فراهم است.

اجباری به اشاره کردن است، افزودن فیلد “بابت” در منوی سند چک‌های صیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان حاضر پیام اطلاع‌رسانی به مشتریان پس اجتناب کرده اند دسترسی سامانه، اجتناب کرده اند تولید دیگری قابلیت‌های حاضر شده مدل جدید سامانه سلولی موسسه مالی بیشتر مبتنی بر آنلاین (PWA) موسسه مالی رفاه کارمندان است.

لینک مختصرلینک کپی شد!