اجرای دو طرح توسعه در مجموعه سنگ آهک پربکران پس از واگذاری


مدیر مجتمع سنگ آهک بیربکران از اجرای دو طرح توسعه ای این مجتمع پس از واگذاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبرآنلاین؛ ولی الله رنجبر گفت: پس از واگذاری مجتمع سنگ آهک پیربکران به رهبر، خط دوم سنگ شکن (با هدف افزایش تولید سنگ آهک دانه بندی) و خط تولید سنگ آهک ۰ تا ۵ میلی متر با سرمایه گذاری حدود ۳۰ میلیارد تومان راه اندازی شد.
وی افزود: برای طرح های مختلف عمرانی نیز مطالعات اجرایی انجام شد که به دلیل مخالفت سازمان محیط زیست امکان اجرای آن وجود نداشت.
مدیر مجتمع سنگ آهک پیربکران گفت: در ابتدای واگذاری شرکت، سرمایه گذار حدود ۵ میلیارد تومان برای آماده سازی خط و در راستای افزایش تولید از جمله تعمیر کارخانه فرآوری و سنگ شکن هزینه کرد.

فرصت های شغلی را افزایش دهید
وی ادامه داد: میزان اشتغال در این شرکت از ۳۴ نفر در ابتدای تحویل به ۸۹ نفر افزایش یافته است. حدود ۶۰ پیمانکار نیز مستقیماً در سایت مجتمع کار می کنند.

رشد تولید
رنجبر با اشاره به تغییرات تولید این شرکت گفت: تولید مجتمع پیربکران در سال ۱۴۰۰ معادل ۷۷۰ هزار تن سنگ آهک نسبت به سال ۱۳۷۸ (حدود ۵۷۰ هزار تن) و رشدی حدود ۳۵ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: طی چهار ماهه امسال حدود ۳۵۰ هزار تن محصول تولید کردیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد رشد داشته است.

شرکت تولید بازوی فرمان
مدیر مجموعه سنگ آهک پیربکران با بیان اینکه از ابتدای فرآیند واگذاری مجموعه پیربکران به مدیرعامل، حمایت های موثری از سوی نهاد نظارتی صورت گرفته است، ادامه می دهد، گفت: منطقه همیشه بازوی فرمانده بوده است.
وی ادامه داد: این شرکت با پرداخت به موقع سود، افزایش تولید، حفظ و تداوم اشتغال و همچنین انجام تعهدات قراردادی همواره تلاش کرده است تا رسالت خود را به نحو احسن انجام دهد.

حفظ منافع دولت بیش از حمایت از رهبر
رنجبر با بیان اینکه در نحوه تحویل به بهره بردار، منافع دولت بیش از بهره بردار حفظ شد، گفت: در قرارداد مدیریت مجتمع سنگ آهک پیربکران، فرمول پرداخت سهام به نحوی تعیین شده است. به قیمت سیمان بنابراین به جای پرداخت ۱۲ درصد حق امتیاز، حدود ۲۰ درصد حق امتیاز از استخراج مواد معدنی را در دوره های سه ماهه پرداخت می کند.