اثرات درازمدت جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصاد ایران و جهان / ابر تورم


در شرایطی که مذاکرات وین برای حل پرونده هسته ای به بن بست رسیده است، صحبت از پیامدهای منفی یک تحول خارجی دیگر بر اقتصاد و معیشت مردم ایران است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، تحولات خارجی از جمله تحریم ها در دوره های مختلف در سال های گذشته هیچ تاثیر مخربی بر وضعیت اقتصادی ایران نداشته است.

اکنون در شرایطی که مذاکرات وین برای حل موضوع هسته ای به بن بست رسیده است، صحبت از پیامدهای منفی یک تحول خارجی دیگر بر اقتصاد ایران و معیشت مردم است.

جنگ بین روسیه و اوکراین، تقریباً سه ماه پس از شروع آن؛ البته تاثیرات این جنگ تنها محدود به ایران نیست، بلکه حتی خاورمیانه را نیز شامل می شود، بلکه تمام جهان را نیز در بر می گیرد. زیرا هر دو کشور تامین کنندگان عمده غلات در جهان هستند.

در گفت و گو با حسین عبده تبریزی و احمدرضا جلالی نائینی از کارشناسان حوزه اقتصادی به بررسی اثرات بلندمدت این جنگ بر اقتصاد ایران و جهان پرداخته ایم.

جراحی اقتصادی دولت برای حذف ارز ترجیحی و تبعات تورمی آن برای معیشت مردم در این میزگرد نادیده گرفته نشده است.

هر دو اقتصاددان پیش بینی خوبی از وضعیت اقتصادی کشور در سال جاری و مهار یا کاهش تورم ندارند.

همچنین متن کامل این گفتگوی سه بخشی را از طریق لینک های زیر بخوانید:

وضعیت اقتصادی آمریکا بر سر ایران ماند/ آیا شاهد تشکیل بلوک جدید شرق هستیم؟

اقتصاد ایران در پایان ۱۴۴۰۴

جراحی اقتصادی دولت و تبعات تورمی آن بر معیشت مردم

لینک کوتاهلینک کپی شد!