آیا پروتز باعث بزرگ شدن سینه (بزرگ شدن سینه) یا جلوگیری از آن می شود؟ زندگی ایده آل به روش لیپوماتیک | کویتوس


خیر ، مطالعات هیچ گونه ارتباطی بین قرار دادن پروتز و ایجاد سرطان سینه ، بیماری های خود ایمنی و سایر بیماری های سیستمیک پیدا نکرده اند. در حال حاضر هیچ شواهد قطعی مبنی بر تشخیص سرطان در زنان مبتلا به پروتز در مراحل پیشرفته تر وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید