آیا فرد مبتلا به بیماری فیبروکیستیک پستان می تواند جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) انجام دهد؟ زندگی ایده آل به روش لیپوماتیک | کویتوس


بله ، این بیماری شایع است و هیچ اهمیت پاتولوژیکی ندارد. وجود این عارضه مستلزم آن است که فرد بطور دوره ای مورد معاینه و معاینه قرار گیرد ، به ویژه پس از سن 40-45 سالگی. پس از جراحی پروتز سینه ، این معاینات دوره ای را می توان با درخواست سونوگرافی ، ماموگرافی و MRI در صورت نیاز انجام داد.

دیدگاهتان را بنویسید