آیا احتمال شکستگی یا تخلیه پروتز سینه وجود دارد؟ زندگی ایده آل به روش لیپوماتیک | کویتوس


در مطالعات انجام شده ، احتمال پارگی پروتز خط سالین 3 تا 5 درصد در 3 سال اول و 7 تا 10 درصد در 5 سال اول گزارش شده است که در صورت وقوع ، خطری برای بیمار و خود بیمار ایجاد نمی کند. آن را نیز به خاطر بسپارید. در این مورد ، جایگزینی پروتز سینه ضروری است. در مورد پروتزهای ژلی ، برای کنترل احتمال پارگی ، به خاطر داشته باشید که پارگی پروتز ژل ممکن است بدون علامت باشد و در بسیاری از موارد ، هنگام جایگزینی پروتز ، ذکر می شود که سازمان غذا و داروی آمریکا توصیه کرده است نظارت بر MRI پس از سه سال از بیمار گرفته شود و سپس هر 2 تا 3 سال یکبار دیگر بررسی شود.

دیدگاهتان را بنویسید