آنها با افزایش سود بانک ها در بورس کاذب هستند


طی روزهای اخیر واکنش فعالان بازار سرمایه به افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی خبرساز شده و در واقع نارضایتی فعالان بازار مالی این کشور با عنوان «بیشترین میزان نارضایتی فعالان بازار مالی این کشور به اوج خود رسیده است. مردم”. از بازار سهام نگران افزایش نرخ سود سپرده ها به دلیل نرخ سود بالا، رکود بر تولید کشور در حوزه بانکی سایه افکنده است. در پاسخ به این سؤال، توجه به چند نکته مهم ضروری است; جایگاه نرخ سود در اقتصاد کشور ما چگونه است؟ آیا این نرخ با سایر نرخ های سود در شبکه بانکی کشور ارتباط دارد؟ در پاسخ باید گفت که عملا کمترین رابطه ممکن بین نرخ بین بانکی و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در شبکه بانکی کشور وجود دارد و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات توسط پولی و اعتباری تعیین می شود. شورا. . بنابراین، در چنین ساختاری، منطقی به نظر نمی رسد که از این گزاره صحبت کنیم که نرخ بین بانکی می تواند محرک مهمی در تفسیر حرکت بازار سرمایه باشد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اکنون این سوال مطرح می شود که در چه صورت نرخ بین بانکی می تواند تاثیر بسزایی در بورس داشته باشد؟ پاسخ این است که تغییرات نرخ بین بانکی در صورتی که تغییر آن بر نرخ سود شبکه بانکی (نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی) تأثیر بگذارد، می تواند به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در تبیین حرکت بازار سرمایه تلقی شود. اما آنچه ما در واقع با آن روبرو هستیم. نرخ سود با دستور شورای پول و اعتبار تعیین می شود و رابطه نظری بین نرخ بین بانکی و نرخ سود شبکه بانکی وجود ندارد، بنابراین اظهار نظر فوق در مورد تاثیر نرخ بین بانکی بر بازار سهام نادرست است. حال فرض کنید این عبارت یعنی تاثیر نرخ بین بانکی بر بازار سهام درست باشد. در واقع اهالی بازار سرمایه نیز انتظار دارند با فرض این گفته، افزایش نرخ بین بانکی را کنترل و از آن جلوگیری کنند تا رونق این بازار را فراهم کنند.

با توجه به صمیمیت بیانیه فوق، به نظر می رسد یک واقعیت کلی نادیده گرفته شده است و آن اینکه سیاست گذار پولی برای کاهش نرخ بین بانکی باید پایه پولی را افزایش داده و پول قوی را به جایگاه مرکزی تزریق کند. بانک در شبکه بانکی کشور. این به معنای رشد بیشتر نقدینگی است که با توجه به واقعیت حاکم بر اقتصاد کشور که تداوم نرخ تورم دو رقمی در ۵۰ سال گذشته است، تنها افزایش فشارهای تورمی در جامعه را به همراه خواهد داشت که نه تنها در تضاد کامل با اهداف و سیاست های کلان اقتصادی است. بله، اما کمکی به ارتقای جایگاه بورس نخواهد کرد و تنها باعث ایجاد توهم پولی در بین مردم در بورس می شود و عملاً همه افراد جامعه در بازی باخت – باخت شرکت می کنند. در نهایت به طور خلاصه می توان گفت؛ اولاً با توجه به تعیین اجباری نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در اقتصاد و در نتیجه ارتباط نظری بین نرخ بین بانکی و نرخ سود شبکه بانکی وجود ندارد و نرخ های فوق تغییر نمی کند. نمی توان ادعا کرد که نرخ بین بانکی بر بازار مالی بازار اوراق بهادار تأثیر دارد. اگر با تزریق پول، پایین نگه داشتن نرخ سود اسمی و ایجاد نرخ سود واقعی منفی محقق شود، در نهایت منجر به افزایش تورم برای افراد مختلف جامعه و حتی فعالان بازار پولی نیز خواهد شد. . سوم، هیچ یک از بانک های مرکزی جهان که در کنترل تورم موفق بوده اند، کاهش بازار سهام (بازارهای املاک و مستغلات) را معیاری برای تغییر یا کاهش سیاست های پولی انقباضی خود قرار نداده اند. نویسندگان این مقاله تاکید می کنند که مطالب فوق نباید به عنوان تایید افزایش بی قید و شرط نرخ بین بانکی تعبیر شود، بلکه بر این نکته تاکید دارد که تغییر نرخ بین بانکی باید با سایر سیاست های انقباضی (نظارت بر ترازنامه) همراه باشد. شبکه بانکی) توسط بانک مرکزی برای کنترل رشد پولی.

منبع: اقتصاد جهانی

لینک کوتاهلینک کپی شد!