آرامش نظام پولی با تنظیم عدم تعادل در بانک ها


رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجموعه اقداماتی که در حال انجام است با هدف کنترل و تنظیم ناهماهنگی بین بانک ها است که امیدواریم تداوم داشته باشد و به آرامش در نظام پولی و کنترل متغیرهای کلان اقتصادی منجر شود.

و به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر صالح عبادی درباره نرخ سپرده قانونی بانک ها گفت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حداکثر قبلا بین ۱۰ تا ۱۳ بود. این نسبت برای بانک ها و مؤسسات مالی که قوانین بانک مرکزی به ویژه در نظارت بر ترازنامه بانک ها را رعایت نمی کنند، به ۱۵ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی برای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاست های پولی خود، کنترل ترازنامه مشخصی را در دستور کار خود دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک تا چه اندازه باید رشد کند. مطابق با اهداف کلان اقتصادی

صالح عبادی توضیح داد: بانک هایی که به این نرخ رشد پایبند نباشند مشمول سپرده قانونی اضافی می شوند. بر این اساس، این مصوبه جدید شورای پول و اعتبار به استقرار یک نظام پولی خوب در شبکه بانکی کشور کمک می کند و آنچه که بانک مرکزی به عنوان کنترل ترازنامه به بانک ها ابلاغ می کند و در صورت انجام آن باید مورد توجه قرار گیرد. نه مطابقت، این سپرده قانونی اضافی به طور خودکار اعمال خواهد شد.

نظارت بر نظم بخش و تنظیم عدم انطباق بانک

همانطور که رئیس کل بانک مرکزی درباره کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی گفت: یکی از سازوکارهایی که بانک مرکزی در اختیار دارد تقویت بازار بین بانکی است که بازاری است که کمک می کند بانک ها نیاز نقدینگی خود را از این بازار تامین کنند. .

وی تصریح کرد: در واقع بانک ها می توانند این اوراق را در این بازار معامله کنند و به موسسات دیگر بفروشند و از طریق آنها تامین مالی کنند.

صالح العبادی ادامه داد: تنظیم بانک ها و اصلاح نظام بانکی از جمله محورهای جدی است که در بانک مرکزی آغاز شد و هر بانکی در چارچوب نظارت بر بانک ها برنامه مشخصی دارد. ترازنامه فعلی، اقداماتی که برای رفع عدم تعادل و مدیریت ترازنامه انجام شود، باید توسط حوزه نظارت بانک مرکزی دنبال شود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: مجموعه اقداماتی که در حال انجام است با هدف کنترل و تنظیم عدم تعادل در بانک ها است که امیدواریم تداوم یابد و آرامش در نظام پولی و در نهایت کنترل متغیرهای کلان اقتصادی محقق شود.

معامله روزانه به ارزش ۲ میلیون روبل

وی همچنین به صالح عبادی از برنامه بانک مرکزی برای مذاکره با کشورهای مختلف به منظور دستیابی به تفاهمات پولی خبر داد و گفت: نماد روبل-ریال اخیرا رونمایی شد و در هفته گذشته از معاملات با این ابزار به طور میانگین دو میلیون معامله داشتیم. روبل در روز و در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.

لینک کوتاهلینک کپی شد!